Ett plåtslageri att lita på

Vi utför alla slags arbeten inom byggnadsplåtslageri
och sätter alltid kundens önskemål i första hand.
Vi arbetar med både företag och privatpersoner.
Vi utför alla slags arbeten inom byggnadsplåtslageri och sätter alltid kundens önskemål i första hand.
Vi arbetar med både företag och privatpersoner.

Projekt

Ärentuna Bygdegård

Här håller vi på att lägga om taket på Ärentuna Bygdegård. Det gamla taket som bestod av tvåkupigt lertegel har rivits bort och ersatts med nya tvåkupiga Betongpannor. I samband med rivningen har även delar av undertaket restaurerats, ny takavvattning monterats och alla takets plåtdetaljer ersatts med nya! Klart att man kan lägga betongpannor på en gammal byggnad, se själva!

Dekanhuset

Flagghalaren på Dekanhuset invid Domkyrkan hade problem med att ta sig upp på taket till flaggstången pga montering av ventilationskanaler vid gamla luckan. Bravida Uppsala anlitade oss för att montera in en ny lucka på annan plats på taket. Arbete på gammal hederlig enkelfalsad plåttäckning kräver noggranhet, dels för läckagerisk men även utseendemässigt!

Snöskottning Uppsala Slott

Här är vi på väg upp på Slottet för att skotta ner snö och ta bort is! Slottet har som så många andra gamla byggnader problem med värmeläckage som sipprar upp på vinden och gör så att snön på yttertaket smälter och is bildas i den sk "fotrännan". Denna is måste vi ta bort innan den bygger på sig och hänger ut över kanten! Fallande isbitar kan skada personer och föremål nedför och det är ALLTID fastighetsägarens ansvar att få bort denna risk genom att t.ex anlita oss!

Arbeten med skylift

Här använder vi en sk "skylift", en lätt lastbil med en kran på flaket, vid arbete på Uppsala Universitet! Skyliften är en behövlig hjälpreda i massor med situationer dels vid vanliga arbeten med även vid snöskottning. Vår personal är utbildad inom Mobila Arbetsplatser och kan således använda dessa maskiner på ett tryggt och säkert sätt för att utföra begärda arbetsuppgifter.

Larssons Plåtslageri AB

018-35 50 86
info@larssonsplat.nu

Hitta till oss

Forkarby, 755 93 Uppsala
Se karta »